Hong Kong Headquarter:
Hong Kong Headquarter:
Universal Relays & Controls Ltd.

1619 Nan Fung Centre

Tsuen Wan, N.T.

Hong Kong

Tel:852-2493-5810

Fax: 852-2411-5372

Email: info@universalrelays.com

Skype: universalrelays